Camelia Mortici, CEO Morgan Sol: Ce Este REVISAL-ul și De Ce Este Important pentru Compania Ta?

Sub luminile strălucitoare ale globalizării și digitalizării, gestionarea resurselor umane a ajuns să fie cheia succesului pentru companiile ce vor să rămână competitive și să respecte normele legale. Camelia Mortici, CEO al Morgan Sol, evidențiază un instrument indispensabil pentru orice angajator: Revisal. Dar ce reprezintă Revisal și de ce este acesta esențial pentru companiile moderne?

Revisal: Un Instrument Esențial

Revisal, sau Registrul general de evidență a salariaților, este o bază de date electronică ce include toate contractele individuale de muncă și acțiunile asociate acestora: încheiere, modificare, suspendare și încetare. Acesta a fost introdus ca o măsură de simplificare și eficientizare a proceselor de resurse umane, înlocuind, începând cu 1 ianuarie 2011, tradiționalele cărți de muncă. Revisal este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 161/2006 și detaliat ulterior prin HG nr. 500/2011, modificată prin HG nr. 1.105/2011.

Importanța Revisal pentru Companii

Revisal joacă un rol crucial în menținerea conformității cu legislația muncii, oferind un cadru clar și structurat pentru înregistrarea și monitorizarea contractelor de muncă. Camelia Mortici subliniază că utilizarea corectă a Revisal nu doar că asigură respectarea obligațiilor legale, dar și facilitează gestionarea eficientă a resurselor umane. Prin utilizarea Revisal, companiile pot:

 1. Asigura Transparența și Conformitatea Legală: Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților, iar completarea corectă a Revisal garantează respectarea acestei obligații. În caz de controale din partea Inspecției Muncii, un Revisal bine gestionat poate preveni sancțiunile și amenzile.
 2. Eficientiza Procesele de Resurse Umane: Cu ajutorul aplicațiilor informatice, completarea și transmiterea datelor în Revisal devin mai rapide și mai precise. Aplicații precum Sincron HR Software oferă funcționalități suplimentare care simplifică și automatizează aceste procese, economisind timp și resurse.
 3. Menține un Istoric Complet al Angajaților: Un registru bine gestionat permite accesul rapid la informațiile despre angajați, necesare pentru diverse procese interne, precum evaluările de performanță, promovările sau eliberarea adeverințelor.

Completarea și Transmiterea Datelor în Revisal

Procesul de completare a Revisal este structurat în mod clar și specific. Registrul trebuie să includă următoarele elemente:

 • Elementele de Identificare: Numele, prenumele, CNP-ul, cetățenia și țara de proveniență (UE, non-UE, SEE).
 • Data Angajării: Data efectivă la care salariatul începe activitatea.
 • Perioada Detașării și Denumirea Angajatorului la care se face Detașarea: Pentru salariații detașați.
 • Funcția/Ocupația: Conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România (COR).
 • Tipul Contractului Individual de Muncă: Determinat sau nedeterminat, cu normă întreagă sau parțială.
 • Durata Normală a Timpului de Muncă și Repartizarea Acestuia: Programul de lucru și structura acestuia.
 • Salariul de Bază Lunar Brut și Sporurile: Conform contractului individual de muncă.
 • Perioada și Cauzele de Suspendare a Contractului Individual de Muncă: Cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.
 • Data Încetării Contractului Individual de Muncă: La momentul încetării sau la data la care angajatorul a luat cunoștință de aceasta.

Transformarea Digitală a Resurselor Umane

Implementarea aplicațiilor specializate pentru digitalizarea proceselor de resurse umane este crucială pentru companiile care vor să își optimizeze gestionarea datelor și să reducă riscurile de erori. Soluții precum Sincron HR Software nu doar că facilitează completarea și transmiterea rapidă a datelor către Revisal, dar oferă și funcționalități avansate, precum:

 • Istoric Complet al Angajaților: Importul de date retroactive pentru noii clienți, asigurând disponibilitatea tuturor mișcărilor de personal și generarea adeverințelor de vechime.
 • Gestionare Facilă: Toate informațiile relevante sunt afișate pe aceeași pagină, reducând timpul necesar pentru completarea datelor.
 • Monitorizarea Modificărilor: Vizualizarea modificărilor care nu au fost transmise, evitând astfel introducerea repetată a acelorași date.
 • Automatizarea Proceselor: Modificările care au ca dată scadentă ziua curentă sunt automat incluse în lista de transmitere.
 • Selecția Modificărilor: Posibilitatea de a alege ce modificări se transmit către Revisal ITM și care nu.

Camelia Mortici, CEO al Morgan Sol, evidențiază importanța crucială a Revisal pentru orice companie. Într-o lume în care conformitatea cu legislația muncii și eficiența operațională sunt esențiale pentru succes, utilizarea corectă a Revisal devine o necesitate. Digitalizarea și utilizarea aplicațiilor specializate de resurse umane nu doar că simplifică gestionarea datelor, dar și asigură transparența și conformitatea necesare pentru a evita sancțiunile legale și pentru a menține un mediu de lucru bine organizat și productiv.

Revisal nu este doar un instrument de conformitate, ci și un partener strategic pentru orice angajator care dorește să își optimizeze procesele interne și să își protejeze interesele atât ale companiei, cât și ale angajaților. În contextul dinamic al pieței muncii din România, un management eficient al resurselor umane, susținut de un Revisal bine gestionat, poate face diferența între o companie care se adaptează și prosperă și una care rămâne în urmă.